Landelijk Leverpanel

Vanuit het Amsterdam UMC (locatie AMC) wordt ongeveer 8 keer per jaar een leverpanel georganiseerd. De inzet is om met elkaar interessante gevallen te zien en te delen, en moeilijke casuïstiek samen met een expertisecentrum te zien. Daarnaast streven we naar uniformiteit in verslaglegging conform de (internationale) richtlijnen. Tot slot willen we de diagnostiek plaatsen in het licht van (recente) wetenschappelijke ontwikkelingen.

Logistiek: moeilijke casuïstiek kunnen de deelnemers inbrengen vanuit het eigen instituut/de eigen praktijk voor discussie in het panel. Verder worden ingezonden consulten besproken, die zijn ingestuurd in de maand voorafgaande aan de bijeenkomst. Relevante literatuur wordt verstrekt naar aanleiding van de besproken casuïstiek.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor pathologen, arts-assistenten in opleiding tot patholoog en voor MDL-artsen (in opleiding) die belangstelling hebben voor de pathologie en interpretatie van het leverbiopt.
De NVVP kent 2 accreditatiepunten per bijeenkomst toe.

Digitale bijeenkomsten zijn in principe van 17-18.30 en fysieke bijeenkomsten van 18-20 uur (locatie AMC). Per datum zal nog worden aangegeven of het fysieke en/of digitale bijeenkomst zal zijn (o.a. afhankelijk van de Covid situatie).

Organisatie en moderator: Prof. dr. J. Verheij, AMC, Amsterdam.

Overige activiteiten: